Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:37

câu hỏi

Bài 4*: Viết 3 hổn số lớn hơn 79/8 và bé hơn 710/8


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 10:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Hỗn số</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>79/8&lt;81/8&lt;82/8&lt;83/8&lt;710/8</p><p>Vậy 3 hỗn số đó là: 10 1/8; 10 2/8 và 10 3/8</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Hỗn số

Lời giải chi tiết như sau:

79/8<81/8<82/8<83/8<710/8

Vậy 3 hỗn số đó là: 10 1/8; 10 2/8 và 10 3/8

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đại yêu ai

3

Lihat jawaban (1)