Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh M

08 tháng 8 2022 03:30

câu hỏi

Bài 4. Tìm x, biết: b) (x−4)⋅(3−x)=0


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher73

University of Pedagogy

09 tháng 8 2022 07:51

Được xác nhận

Chào em Minh M, Đây là một bài tập thuộc lớp 7, chương 4, Bài 4: Đa thức một biến Bài giải chi tiết: (x−4)⋅(3−x)=0 ⇔x-4=0 hoặc 3-x=0 ⇔x=4 hoặc x=3 Vậy x=4 hoặc x=3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận