Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

25 tháng 10 2022 07:29

câu hỏi

Bài 4. Tìm A∩B,A∪B,A∖B,B∖A với; a) A=[−4;4],B=[1;7]


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 07:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Tập hợp. Các phần tử của tập hợp.</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>A∩B=[1;4] ; A∪B=[-4;7] ; A\B=[-4;1) ; B\A=(4;7]</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Tập hợp. Các phần tử của tập hợp.

Bài giải chi tiết : 

A∩B=[1;4] ; A∪B=[-4;7] ; A\B=[-4;1) ; B\A=(4;7]

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nên ôn môn gì trước khi thi

8

Lihat jawaban (1)