Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

28 tháng 10 2022 03:22

câu hỏi

Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử : (x−1)^(2)+3(y+2)^(2)+2(z+1)^(2)=0 a) xy+y^(2)−x−y b) Biến đối thành : b) 25−x^(2)+4xy−4y^(2)


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 05:29

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 8 Bài giải chi tiết: a) xy+y^(2)−x−y =y(x+y)-(x+y) =(x+y)(y-1) b) 25−x^(2)+4xy−4y^(2) =25-(x-2y)^2 =(5-x+2y)(5+x-2y) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)