Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 15:42

câu hỏi

Bài 4: Một con voi châu Á sinh thiếu tháng nên chỉ đạt 0,8 tạ, it hơn 1/10 tạ so với cân 1 trung bình của voi sơ sinh. Tính cân nặng trung bình của voi sơ sinh châu Á?


55

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 09:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>Gọi số cân nặng trung bình là x</p><p>x-0,8=1/10</p><p>⇒ x= 0,9 (tạ)</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số

Bài giải chi tiết : 

Gọi số cân nặng trung bình là x

x-0,8=1/10

⇒ x= 0,9 (tạ)

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận