Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

Bài 4: Hoàn thành các câu sau: Im afraid I (not/be) able to come tomorrow.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về động từ thì tương lai đơn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>Im afraid I wont be able to come tomorrow.</strong></h1><p>Ta chọn wont be vì câu này được chia ở thì tương lai đơn</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về động từ thì tương lai đơn

Bài giải chi tiết:

Im afraid I wont be able to come tomorrow.

Ta chọn wont be vì câu này được chia ở thì tương lai đơn

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

committed/he/ a/ criminal/was/a/crime/he/so

7

Được xác nhận