Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 04:09

câu hỏi

Bài 4. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AM là trung tuyên của △ABC. Chứng minh rằng: AB đối xứng với AC qua AM.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 06:03

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 8 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lý: 1) 4.24⋅5^(2)−(3^(3)⋅18+3^(3)⋅12)

1

Được xác nhận