Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

Bài 4: Chứng minh rằng: a,D=3^(4n+1)+2:5


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

Đã được trả lời 4 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Số nguyên</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V,

Đây là bài tập thuộc Chương Số nguyên

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính: ((−4)/13+17/19):((−31)/32)+((−9)/13+2/19):((−33)/31)

1

Được xác nhận