Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

06 tháng 10 2022 14:32

câu hỏi

Bài 4: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x b) (3x+7)(2x+3)−(3x−5)(2x+11)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp;(3x+7)(2x+3)−(3x−5)(2x+11)</p><p>=6x<sup>2</sup>+9x+14x+21−(6x<sup>2</sup>+33x−10x−55)</p><p>=6x<sup>2</sup>+9x+14x+21−6x<sup>2</sup>−33x+10x+55</p><p>=76</p><p>Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến x</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1

Lời giải chi tiết như sau:

   (3x+7)(2x+3)−(3x−5)(2x+11)

=6x2+9x+14x+21−(6x2+33x−10x−55)

=6x2+9x+14x+21−6x2−33x+10x+55

=76

Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến x

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Tính nhanh, tính nhẩm f) (260−13):13

1

Được xác nhận