Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

06 tháng 10 2022 14:32

câu hỏi

Bài 4: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x a) (2x+3)(2x−3)−4(x^(2)−3)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ<br>Bài giải chi tiết:(2x+3)(2x−3)−4(x^(2)−3)</p><p>=4x<sup>2</sup>-9-4x<sup>2</sup>+12</p><p>=3</p><p>Vậy biểu thức đã cho không phụ thuộc vào biến x<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài giải chi tiết:(2x+3)(2x−3)−4(x^(2)−3)

=4x2-9-4x2+12

=3

Vậy biểu thức đã cho không phụ thuộc vào biến x
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận