Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:39

câu hỏi

Bài 3d

alt

3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 06:05

Được xác nhận

<p>Xin chào Hải Y.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.<br>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Hải Y.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.
Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 06:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 8<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>73^2-27^2</p><p>=(73-27)(73+27)</p><p>=46.100</p><p>=4600<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Toán 8
Bài giải chi tiết: 

73^2-27^2

=(73-27)(73+27)

=46.100

=4600
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận