Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 00:07

câu hỏi

Bài 3. Trong tổng số tin nhắn bầu chọn cho ca sĩ mà minh yêu thích dành cho ca sĩ Minh Nhí, có 3/5 số ngươi gửi 1 tin nhẳn,3/10sô người gửi 2 tin nhắn, còn lại là số người gửi từ 3 tin nhắn trở lên. Tìm phân số chỉ số người gưí từ 3 tin nhắn trở lên.


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 01:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>3/5 = 6/10</p><p>Chỉ số chỉ&nbsp;số người gửi 2 tin nhắn và 1 tin nhắn là:</p><p>6/10 + 3/10 = 9/10</p><p>Phân số chỉ số người gửi từ 3 tin nhắn trở lên là:</p><p>1 - 9/10 = 1/10</p><p>ĐS: 1/10<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

3/5 = 6/10

Chỉ số chỉ số người gửi 2 tin nhắn và 1 tin nhắn là:

6/10 + 3/10 = 9/10

Phân số chỉ số người gửi từ 3 tin nhắn trở lên là:

1 - 9/10 = 1/10

ĐS: 1/10
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Việt L

18 tháng 11 2022 13:18

Kẻ bảng sao ak

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)