Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 14:54

câu hỏi

bài 3 thực hiện phép tính sau 2x^2 * a -a* (1 + 2x^2) - a - x * (x + a)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>2x<sup>2</sup>a -a(1 + 2x<sup>2</sup>) - a - x(x + a)<br>=2x<sup>2</sup>a-a-2ax<sup>2</sup>-a-x<sup>2</sup>-xa</p><p>= -2a-x<sup>2</sup>-xa</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.

Bài giải chi tiết:

2x2a -a(1 + 2x2) - a - x(x + a)
=2x2a-a-2ax2-a-x2-xa

= -2a-x2-xa

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)