Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

26 tháng 10 2022 10:20

câu hỏi

Bài 3: Thực hiện phép tính: a) A=(1/4.9+1/9.14+1/14.19+…+1/44.49)(1−3−5−7−…−49)/89 b) B=(2^(12)⋅3^(5)−4^(6)⋅9^(2))/((2^(2)⋅3)^(6)+8^(4)⋅3^(5))−(5^(10)⋅7^(3)−25^(5)⋅49^(2))/((125⋅7)^(3)+5^(9)⋅14^(3))


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết của ý <strong>a) </strong>trong ảnh đính kèm</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết của ý a) trong ảnh đính kèm

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho góc nhọn xOy trên tia Ox lấy hai điểm A và C Trên tia Oy lấy hai điểm BD sao cho OA = OB OC = OD a) Chứng minh AD = BC b) Gọi E là giao điểm của AD và BC Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy

0

Lihat jawaban (1)