Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:37

câu hỏi

Bài 3: Tính băng cách hợp lý b) B=11/17+((−8)/19)+(−0,75)+6/17−111/19


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 13:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>B=11/17+((−8)/19)+(−0,75)+6/17−11/19</p><p>=(11/17+6/17)+(−8/19−11/19)+(−0,75)</p><p>=17/17-19/19-0,75</p><p>=1-1-0,75</p><p>=-0,75<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

B=11/17+((−8)/19)+(−0,75)+6/17−11/19

=(11/17+6/17)+(−8/19−11/19)+(−0,75)

=17/17-19/19-0,75

=1-1-0,75

=-0,75
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)