Square root
VBT
Calculator
magnet

Chinh T

21 tháng 11 2022 12:49

câu hỏi

Bài 3 : Tìm số chưa biết

Bài 3 : Tìm số chưa biết 

 

alt

3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 12:58

Được xác nhận

Xin chào em Chinh T, Đây là một bài tập thuộc dạng bài tìm X Bài giải chi tiết: a) x-1/2 = 0 <=> x = 1/2 b) (x-2)^2 = 1 <=> |x-2| = 1 <=> x-2 = 1 hay x-2 = -1 <=> x = 3 hay x = 1 c) (x-2)^3 = -8 <=> x-2 = -2 <=> x = 0 d) (x+1/2)^2 = 1/16 <=> |x+1/2| = 1/4 <=> x + 1/2 = 1/4 hay x+1/2 = -1/4 <=> x = -1/4 hay x = -3/4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em. "

Sao N

21 tháng 11 2022 14:13

<p>Ok rồi nha</p>

Ok rồi nha

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận