Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 00:07

câu hỏi

Bài 3: Tìm 2 sổ biểt tổng của 2 sổ là 788 và sổ lởn chia số nhỏ được thương là 11 , dư 32


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 01:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Nếu lấy số lớn bớt đi 32 đơn vị thì số lớn chia số bé được thương là 11 hay số lớn gấp 11 lần số bé .</p><p>&nbsp;Tổng hai số khi đó là :</p><p>&nbsp; 788 - 32 = 756</p><p>Coi số bé là 1 phần thì số lớn là 11 phần như thế .</p><p>Tổng số phần bằng nhau là :</p><p>&nbsp; 1 + 11 = 12 ( phần )</p><p>Số bé là :</p><p>&nbsp;756 : 12 x 1 = 63</p><p>Số lớn là :</p><p>&nbsp;788 - 63 = 725&nbsp;</p><p>&nbsp;Đáp số : Số bé : 63</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số lớn : 725<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

Nếu lấy số lớn bớt đi 32 đơn vị thì số lớn chia số bé được thương là 11 hay số lớn gấp 11 lần số bé .

 Tổng hai số khi đó là :

  788 - 32 = 756

Coi số bé là 1 phần thì số lớn là 11 phần như thế .

Tổng số phần bằng nhau là :

  1 + 11 = 12 ( phần )

Số bé là :

 756 : 12 x 1 = 63

Số lớn là :

 788 - 63 = 725 

 Đáp số : Số bé : 63

              Số lớn : 725
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 01:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 6<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Nếu lấy số lớn bớt đi 32 đơn vị thì số lớn chia số bé được thương là 11 hay số lớn gấp 11 lần số bé .</p><p>&nbsp;Tổng hai số khi đó là :</p><p>&nbsp; 788 - 32 = 756</p><p>Coi số bé là 1 phần thì số lớn là 11 phần như thế .</p><p>Tổng số phần bằng nhau là :</p><p>&nbsp; 1 + 11 = 12 ( phần )</p><p>Số bé là :</p><p>&nbsp;756 : 12 x 1 = 63</p><p>Số lớn là :</p><p>&nbsp;788 - 63 = 725&nbsp;</p><p>&nbsp;Đáp số : Số bé : 63</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số lớn : 725<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 6
Bài giải chi tiết: 

Nếu lấy số lớn bớt đi 32 đơn vị thì số lớn chia số bé được thương là 11 hay số lớn gấp 11 lần số bé .

 Tổng hai số khi đó là :

  788 - 32 = 756

Coi số bé là 1 phần thì số lớn là 11 phần như thế .

Tổng số phần bằng nhau là :

  1 + 11 = 12 ( phần )

Số bé là :

 756 : 12 x 1 = 63

Số lớn là :

 788 - 63 = 725 

 Đáp số : Số bé : 63

              Số lớn : 725
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài: Ôn tập chương II. Hàm số bậc nhất

4

Được xác nhận