Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:19

câu hỏi

Bài 3: Sửa lỗi sai trong các câu sau 1. We dont go to the beach but its cold.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về liên từ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>We dont go to the beach <u>but </u>its cold</strong><br><strong>=&gt; Lỗi sai ở từ but,sửa thành because</strong></h1><p>Giải thích:Từ but chỉ 2 hành động trái ngược,nhưng trong câu vế sau là giải thích cho vế trước đó nên ta dùng because</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về liên từ

Bài giải chi tiết:

We dont go to the beach but its cold
=> Lỗi sai ở từ but,sửa thành because

Giải thích:Từ but chỉ 2 hành động trái ngược,nhưng trong câu vế sau là giải thích cho vế trước đó nên ta dùng because

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

This shopping bag is not.................. so I can buy it. A.cheap. B. Simple. C.expensive. D. Green

12

Được xác nhận

mary teaches English,.... A. Mary's language is English. B. Mary is an English teacher C. Mary is a teacher of English D. B and C are correct

13

Lihat jawaban (3)