Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:19

câu hỏi

Bài 3: Sửa lỗi sai trong các câu sau 2 ,They dont like meat and they like fish


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về liên từ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1>They dont like meat and they like fish<br>=&gt; Lỗi sai ở từ and,sửa thành but</h1><p>Giải thích:Từ and chỉ 2 hành động có cùng tính chất,nhưng trong câu 2 hành động không cùng tính chất nên chọn but</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về liên từ

Bài giải chi tiết:

They dont like meat and they like fish
=> Lỗi sai ở từ and,sửa thành but

Giải thích:Từ and chỉ 2 hành động có cùng tính chất,nhưng trong câu 2 hành động không cùng tính chất nên chọn but

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

why do you love kien guru

0

Lihat jawaban (1)