Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

26 tháng 10 2022 10:21

câu hỏi

Bài 3. Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3x(x−y)−y(x−y)


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; 3x(x−y)−y(x−y)</p><p>=(x−y)(3x−y)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

    3x(x−y)−y(x−y)

=(x−y)(3x−y)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Ptl P

28 tháng 10 2022 17:42

3x(x-y)-y(x-y)=(x-y)(3x-y)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận