Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

25 tháng 8 2022 16:02

câu hỏi

Bài 3: Cho hình vẽ sau. Biêt A_((3))=45^(0). Tính góc B_((3))

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 23:51

Được xác nhận

Xin chào em Vyvy V Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Hình học: Đường thẳng vuông góc - đường thẳng song song, Bài 1: Hai góc đối đỉnh Bài giải chi tiết: (Ảnh đính kèm) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận