Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

26 tháng 10 2022 10:21

câu hỏi

Bài 3: Cho △ABC nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R=sqrt(6) a) Tính các cạnh của △ABC b) Tính S,sinA,h_((a)),r


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 03:12

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Huy H</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 10, Chương 2 - Hình học: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, &nbsp;Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác,&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn toán 10, Chương 2 - Hình học: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng,  Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác, 

Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)