Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

18 tháng 9 2022 14:23

câu hỏi

Bài 3. Chứng minh giá trị các biểu thức a) (x−3)(x+4)+(x+1)(x−2)−2x^(2)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 11:35

Được xác nhận

<p>Chào em Vyvy V</p><p>Cô sẽ hiểu đây là bài chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến nhé<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, bài Phép nhân đa thức<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; (x−3)(x+4)+(x+1)(x−2)−2x<sup>2</sup></p><p>=x<sup>2</sup>+4x−3x−12+x<sup>2</sup>−2x+x−2−2x<sup>2</sup></p><p>=−14</p><p>Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Vyvy V

Cô sẽ hiểu đây là bài chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến nhé
Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, bài Phép nhân đa thức
Lời giải chi tiết như sau:

    (x−3)(x+4)+(x+1)(x−2)−2x2

=x2+4x−3x−12+x2−2x+x−2−2x2

=−14

Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận