Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy T

23 tháng 4 2020 13:27

câu hỏi

Bài 25: Hãy nêu trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc từng bước để nước ta rơi vào tay thực dân pháp


0

1


Y. Như

15 tháng 6 2020 09:51

Chào em! Trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới cuối TK XIX đầu thế kỉ XX, có những quốc gia (Nhật Bản, Xiêm) vẫn giữ vững được nền độc lập dân tộc trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây và "cái tất yếu" là nhà Nguyễn duy trì chế độ phong kiến đã bước vào giai đoạn khủng hoảng, suy vong; thực hiện chính sách "bế quan tỏa cảng" và chính sách "cấm đạo, giết đạo" gây bất mãn và dẫn đến mối quan hệ thù hằn với Thiên Chúa giáo và các quốc gia phương Tây; đồng thời, dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng hơn trong quan hệ triều Nguyễn với phương Tây => tạo cơ hội cho Pháp xâm lược Trong quá trình Pháp xâm lược: "cái không tất yếu" là nếu ngay từ đầu, nội bộ triều đình Huế cùng nhau đoàn kết với nhân dân đứng lên chống ngoại xâm thì đã tạo được sức mạnh tổng hợp của toàn dân chống lại thực dân Pháp hùng mạnh. "Cái tất yếu" đó là tuy biết rõ dã tâm của thực dân Pháp, nhưng suốt một thời gian dài, triều đình Huế vẫn bảo thủ, không chịu cải cách để tăng cường khả năng chống ngoại xâm. Từ chống cự yếu ớt đi đến thỏa hiệp, kí kết các hiệp ước cắt đất cầu hòa (vào các năm 1862, 1874, 1883). Đến năm 1884, giai cấp phong kiến đã đầu hàng, kết thúc vai trò lịch sử.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sánh đặc điểm chủ nghĩa đế quốc anh và pháp

4

Lihat jawaban (2)