Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:37

câu hỏi

Bài 24. Tìm x, biết: b) 3/7−x=1/4−(−3/5).


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 10:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương Số hữu tỉ</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>3/7−x=1/4−(−3/5)</p><p>3/7−x=17/20</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x=3/7−17/20</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x=−59/140</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương Số hữu tỉ

Lời giải chi tiết như sau:

3/7−x=1/4−(−3/5)

3/7−x=17/20

         x=3/7−17/20

         x=−59/140

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận