Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Bài 2. Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu: b) 25x^(2)−70xy+49y^(2)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 08:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ca H</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ<br>Bài giải chi tiết:25x^(2)−70xy+49y^(2)</p><p>=(5x)<sup>2</sup>-2.5x.7y+(7y)<sup>2</sup></p><p>=(5x-7y)<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài giải chi tiết:25x^(2)−70xy+49y^(2)

=(5x)2-2.5x.7y+(7y)2

=(5x-7y)2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận