Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

28 tháng 10 2022 06:52

câu hỏi

Bài 2: Tính nhanh: a) 8/10⋅(−15)/14−4/5⋅13/14−12/5 b) −75%⋅6/7+5%⋅6/7+7/10⋅11/7


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 10:48

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận