Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

26 tháng 10 2022 08:32

câu hỏi

Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức: a) A=3^(2)⋅3^(3)+2^(3)⋅2^(2) b) B=3.4^(2)−2^(2).3 c) D=(2^(9).3+2^(9).5)−2^(12) d) 3^(10):3^(6)−2^(3)⋅2^(2) d) 24^(4):3^(4)−32^(12):16^(12) e) (2^(9).3+2^(9)⋅5):2^(12)


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 08:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>a) A=3<sup>2</sup>.3<sup>3</sup>+2<sup>3</sup>.2<sup>2</sup></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =9.27+8.4</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =243+32</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =275</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) A=32.33+23.22

        =9.27+8.4

        =243+32

        =275

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 08:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Huy&nbsp;H&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Huy H     

 Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

 

 

 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mọi người giúp mình giải với ạ

5

Được xác nhận