Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

28 tháng 10 2022 06:52

câu hỏi

Bài 2: Tính giá trị biểu thức: a) (2+4+6+…+2010)/(1+2+3+…+2010) b) (1−1/2)×(1−1/3)×(1−1/4)×…×(1−1/2010)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 10:12

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: a) +)1+2+3+...+2008+2009+2010 = (2010 + 1).[(2010 - 1) : 1 + 1] : 2 = 2011. 2010 : 2 = 2011.1005 +)2+4+6+...+2010 = (2010 + 2)[(2010 - 2) : 2 + 1] : 2 = 1012 . 1005: 2 =1005.1006 a) (2+4+6+…+2010)/(1+2+3+…+2010) =1005.1006/2011.1005 =1006/2011 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em. Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6: Thựchiện phép tính: A=2^(4).5−[131−(13−4)^(2)]

0

Được xác nhận