Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu K

28 tháng 4 2020 04:37

câu hỏi

Bài 2: Tìm x A:7/9=x/8 27/132=9/x


5

1


Nguyễn T

23 tháng 9 2020 02:27

.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5974÷58

9

Lihat jawaban (2)