Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Bài 2: Tìm phân số bé nhất trong các phân số sau sau: a) 5/6:1/2:3/4:2/3:4/5


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 10:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương phân số, lớp 6<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>5/6=50/60</p><p>1/2=30/60</p><p>3/4=45/60</p><p>2/3=40/60</p><p>4/5=48/60</p><p>=&gt; 1/2 là số nhỏ nhất<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương phân số, lớp 6
Bài giải chi tiết: 

5/6=50/60

1/2=30/60

3/4=45/60

2/3=40/60

4/5=48/60

=> 1/2 là số nhỏ nhất
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận