Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắng L

13 tháng 8 2022 09:06

câu hỏi

Bài 2: Tìm GTNN của . x + 21 A = ---------- ( x ≥ 0 ) √x + 2 . x + 80 B = ---------- ( x ≥ 0 ) . √ x + 1


1

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi biểu diễn 1 lực ta phải biểu diễn các yếu tố nào? Hãy biểu diễn lực sau: Lực kéo vật có phương nằm ngang , chiều từ trái sang phải và có độ lớn 200 N ( 1 cm ứng với 50 N)

2