Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

27 tháng 10 2022 07:41

câu hỏi

Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: a) A=x^(2)−6x+11 b) E=x^(2)+2x+y^(2)+4y+5 c) D=(1−2x)(x+3)−9


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 07:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>a) A=x<sup>2</sup>−6x+11=(x<sup>2</sup>−6x+9)+2=(x−3)<sup>2</sup>+2≥2</p><p>Vậy A<sub>min</sub>=2 khi (x−3)<sup>2</sup>+2=2 hay x=–3</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) A=x2−6x+11=(x2−6x+9)+2=(x−3)2+2≥2

Vậy Amin=2 khi (x−3)2+2=2 hay x=–3

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5,4×x=5,4

5

Được xác nhận