Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

13 tháng 8 2022 01:06

câu hỏi

Bài 2:Read.Answer the questions. 1.How does a motorbike sound? 2.How does a rabbit feel? 3.How does a banana taste? 4.How does a bakery smell? 5.How does a colourful dress look?


5

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1.choose thể beat option odd one out A.Phyics. B.Maths. C.English. D.lesson

6

Được xác nhận