Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 03:02

câu hỏi

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) (3x−1)^(2)−16 b) (5x−4)^(2)−49x^(2) c) (2x+5)^(2)−(x−9)^(2) d) (3x+1)^(2)−4(x−2)^(2) e) 9(2x+3)^(2)−4(x+1)^(2) f) 4b^(2)c^(2)−(b^(2)+c^(2)−a^(2))^(2)


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:18

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Tú N,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết đính:</strong></p><p>a) (3x−1)^(2)−16</p><p>= (3x-1+4)(3x-1-4)</p><p>= (3x+3)(3x-5)</p><p>=3(x+1)(3x-5)</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</strong></p><p><strong>Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Tú N,

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8

Bài giải chi tiết đính:

a) (3x−1)^(2)−16

= (3x-1+4)(3x-1-4)

= (3x+3)(3x-5)

=3(x+1)(3x-5)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:48

Được xác nhận

Xin chào em Tú N, Đây là một bài thuộc Toán 8. Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận