Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

25 tháng 2 2020 17:38

câu hỏi

Bài 2: Cho hỗn hợp A gồm 2 muối NaX và NaY (X và Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp). Để kết tủa hoàn toàn 70,3g hỗn hợp A cần dung 250ml dung dịch AgNO3 2M. a) Xác định công thức của NaX và NaY và % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.


3

1


H. Thu

10 tháng 3 2020 07:44

Gọi CT chung của 2 muối là NaR NaR + AgNO3  AgR + NaNO3 0,5 0,5 0,5 => 23 + R = 70,3/0,5 => (Br) 80 < R = 117,6 < 127 (I) => 2 muối là NaBr và NaI m(kết tủa) = m(AgR) = 0,5 . (108 + 117,6) = 112,8g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hỗn hợp X gồm 0.1 mol Cl2 và 0.15 mol Br2 tác dụng với 200ml dd Y gồm NaOH 1M và KOH 1M.Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường. Tính khối lượng muối clorua thủ được.

5

Lihat jawaban (1)