Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương P

Yêu cầu 5 ngày trước

câu hỏi

Bài 2: Cho hàm số y=(m-2)x+m+3 a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn nghịch biến . b) Tìm điều kiện của m để đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3. c) Tìm m để đồ thị hàm số y=-x+2; y=2x-1 và y=(m – 2)x+m+3 đồng quy.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

Đã được trả lời 5 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 9<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>a. Hàm số y=(m-2)x+m+3 là hàm số bậc nhất&nbsp;⇔&nbsp;m≠2<br>Để hàm số trên nghịch biến thì m-2&lt;0&nbsp;⇒&nbsp;m&lt;2<br>Vậy m&lt;2 thì hàm số luôn nghịch biến</p><p>b. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 3 nên tọa độ điểm đó là O (3;0) ∈ đồ thị hàm số y=(m-2)x+m+3</p><p>⇔&nbsp;0=(m-2).3+m+3<br>⇔&nbsp;0=3m-6+m+3<br>⇔&nbsp;6-3=3m+m<br>⇔&nbsp; 2 =&nbsp; 4m<br>⇔&nbsp; m= 2<br>Vậy m=2</p><p>c. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hàm số y =-x+2; y=2x-1 ta có:<br>-x+2=2x-1<br>⇔&nbsp;-3x=-3<br>⇔&nbsp;x=1; y= 2.1-1=1<br>Tọa độ giao điểm của 2 hàm số y =-x+2; y=2x-1 là A(1;1)<br>Để 3 đường thẳng y =-x+2; y=2x-1 và y=(m-2)x+m+3 đồng quy<br>thì A(1;1) ∈ đồ thị hàm số y=(m-2)x+m+3<br>⇔&nbsp;1=(m-2).1+m+3<br>⇔&nbsp;1=m-2+m+3<br>⇔&nbsp;2m=0<br>⇔&nbsp;m=0<br>Vậy m=0 thì đồ thị hàm số y =-x+2; y=2x-1 và y=(m-2)x+m+3 đồng quy<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 9
Bài giải chi tiết: 

a. Hàm số y=(m-2)x+m+3 là hàm số bậc nhất ⇔ m≠2
Để hàm số trên nghịch biến thì m-2<0 ⇒ m<2
Vậy m<2 thì hàm số luôn nghịch biến

b. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 3 nên tọa độ điểm đó là O (3;0) ∈ đồ thị hàm số y=(m-2)x+m+3

⇔ 0=(m-2).3+m+3
⇔ 0=3m-6+m+3
⇔ 6-3=3m+m
⇔  2 =  4m
⇔  m= 2
Vậy m=2

c. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hàm số y =-x+2; y=2x-1 ta có:
-x+2=2x-1
⇔ -3x=-3
⇔ x=1; y= 2.1-1=1
Tọa độ giao điểm của 2 hàm số y =-x+2; y=2x-1 là A(1;1)
Để 3 đường thẳng y =-x+2; y=2x-1 và y=(m-2)x+m+3 đồng quy
thì A(1;1) ∈ đồ thị hàm số y=(m-2)x+m+3
⇔ 1=(m-2).1+m+3
⇔ 1=m-2+m+3
⇔ 2m=0
⇔ m=0
Vậy m=0 thì đồ thị hàm số y =-x+2; y=2x-1 và y=(m-2)x+m+3 đồng quy
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

Phương P

Đã được trả lời 5 ngày trước

Sai rồi giáo viên ơi 6-3=3 mà trời 😂😂😂🤣😂

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính: ((−4)/13+17/19):((−31)/32)+((−9)/13+2/19):((−33)/31)

1

Được xác nhận