Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ H

23 tháng 9 2021 04:40

câu hỏi

Bài 2: Cho giao phối 2 cây cà chua thuần chủng, 1 cây có kiểu hình lá chẻ và 1 cây có kiểu hình lá nguyên thu đc các cây f1 đều có lá chẻ. Tiếp tục cho f1 lai vs nhau thu đc f2. Biện luận và lập sơ đồ lai từ P đến f2


8

1


Trang P

24 tháng 9 2021 12:39

do f1 là lá chẻ nên lá chẻ là tính trạng trội, lá nguyên là tính trạng lặn gen A quy định tính trạng trội gen a quy định tính trạng lặn sơ đồ lai lá chẻ× lá nguyên AA. aa A. a f1:Aa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong kĩ thuật tạo chủng vi khuẩn e.coli mang gen mã hóa insulin ở .adn dùng lamg thể truyền là gì

0

Lihat jawaban (1)