Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

25 tháng 8 2022 15:25

câu hỏi

Bài 2: Cho biểu thức: A=((2+x)/(2−x)−(4x^(2))/(x^(2)−4)−(2−x)/(2+x)):(x^(2)−3x)/(2x^(2)−x^(3)) b) Tìm giá trị của A biết |x−5|=2

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

26 tháng 8 2022 03:38

Được xác nhận

Xin chào em Huy H, Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8. Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm nghiệm của H(x) biết H (x)=-2x^2-5x

13

Lihat jawaban (1)