Square root
VBT
Calculator
magnet

黄庆玲 黄

17 tháng 11 2022 10:47

câu hỏi

Bài 2. Bỏ dấu ngoặc rồi tính a) -(36- 29)+ (71- 164) b) -(326- 43)+ ( -174+ 67) c) -(279- 1897)- (18+ 1897- 49) d) ( -213+ 585- 251)- (185 -13 +239)

Bài 2. Bỏ dấu ngoặc rồi tính 
a) -(36- 29)+ (71- 164) 
b)  -(326- 43)+ ( -174+ 67) 
c)  -(279- 1897)- (18+ 1897- 49) 
d) ( -213+ 585- 251)- (185 -13 +239)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

20 tháng 11 2022 14:25

Được xác nhận

Xin chào em 黄庆玲 黄, Đáp án cho câu hỏi của em là: a) -101 b) -390 c) -248 d) -290 Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Số học và đại số: Số nguyên Bài giải chi tiết: a) -(36- 29)+ (71- 164) = -36 + 29 + 71 - 164 = -101 b) -(326- 43)+ ( -174+ 67) = -326 + 43 -174 + 67 = -390 c) -(279- 1897)- (18+ 1897- 49) = -279+1897-18-1897+49 = -248 d) ( -213+ 585- 251)- (185 -13 +239) = -213 + 585-251 -185 + 13 -239 = -290 Kết luận: đáp án chính xác là a) -101 b) -390 c) -248 d) -290 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận