Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh N

16 tháng 10 2022 12:09

câu hỏi

bài 1b làm sao vậy ạ

alt

14

2


Nguyễn H

16 tháng 10 2022 12:29

7/8 ; 7/9 ; 7/10 ; 7/11 ; 7/15 nha

alt

Isalie L

18 tháng 10 2022 13:05

các phân số có tử số bẳng nhau thì mẫu số nào bé nhỏ nhất thì là phân số lớn nhất và ngược lại

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)