Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:38

câu hỏi

Bài 19. Tính tống các phần từ của tập hơp A={x∈Z∣(4x+3)/(x+2)∈Z}.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 13:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp, lớp 10<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>(4x-3)/(x+2)=4-11/(x+2)</p><p>Để A là số nguyên thì&nbsp;(4x-3)⋮(x+2)</p><p>⇔−11⋮(x+2)</p><p>⇔(x+2)∈{1;-1;11;-11}</p><p>hay&nbsp;x∈{-1;-3;9;-13}</p><p>A={-1;-3;9;-13}</p><p>Tổng=(-1)+(-3)+9+(-13)=-8<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp, lớp 10
Bài giải chi tiết: 

(4x-3)/(x+2)=4-11/(x+2)

Để A là số nguyên thì (4x-3)⋮(x+2)

⇔−11⋮(x+2)

⇔(x+2)∈{1;-1;11;-11}

hay x∈{-1;-3;9;-13}

A={-1;-3;9;-13}

Tổng=(-1)+(-3)+9+(-13)=-8
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hàm số bậc nhất

4

Được xác nhận