Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

Bài 17: Một người mua 6 quyển sách cùng loại, vì được giảm giá 10% theo giá bìa nên chỉ phải trả 218700 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyền sách là bao nhiêu?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

Đã được trả lời 4 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Giá bìa 6 quyển sách :</p><p>218700 x (1 + 10%) = 240570 đồng</p><p>Giá bìa mỗi cuốn sách :</p><p>240570 : 6 = 40095 đồng</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.

Bài giải chi tiết :

Giá bìa 6 quyển sách :

218700 x (1 + 10%) = 240570 đồng

Giá bìa mỗi cuốn sách :

240570 : 6 = 40095 đồng

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

C=((2x)/(2x^(2)−5x+3)−5/(2x−3)):(3+2/(1−x)) b) Tìm GTNN của C với x∈Z

1

Được xác nhận