Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 04:09

câu hỏi

Bài 15: Cho A={x€R∣x≤−3 hoặc x>6},B= {x€R∣x^(2)−25≤0} a) Tìm khoảng - đoạn - nửa khoảng sau đây: AB,BA,R(A∪B),R(A∩B),R(AB) b) Cho C={x€R∣x≤a};D={x€R∣x≥b}. Xác định a,b biết rằng C∩BvμD∩B là các đoạn có chiều dài lần lượt là 7 và 9 . Tìm C∩D.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 06:19

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 10 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)