Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 03:01

câu hỏi

Bài 14: Viết phần bù trong R các tập hợp sau: ,(,A={x∈R∣−2≤x<10}_(R)^(A) =(−∞;−2),),,(,B={x∈R∥x∣>2}_(R)^(B) =(−∞;2],),,(,C={x∈R∣−4<x+2≤5}_(R)^(C) =(−∞;−6],),


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 04:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc Toán 10.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)