Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 04:09

câu hỏi

Bài 14. Hãy cho ví dụ chứng tỏ rằng: 1) a chia hết cho 3 và b chia hết cho 3 nhưng (a+b) không chia hết cho 6


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 04:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương phân số</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Ví dụ: a=9 và b=6</p><p>a+b=15 không chia hết cho 6</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương phân số

Câu trả lời chi tiết như sau:

Ví dụ: a=9 và b=6

a+b=15 không chia hết cho 6

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận