Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 14:28

câu hỏi

Bài 13. Biết só́ bi trừ là sổ lơn nhã́t có hai chư số. Só trù là 20. Hầy tìm hiêu cùa hai só dó.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Số bị trừ là: 99</p><p>Hiệu hai số là: 99-20=79</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

Số bị trừ là: 99

Hiệu hai số là: 99-20=79

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận