Square root
VBT
Calculator
magnet

My M

13 tháng 5 2023 08:51

câu hỏi

Bài 12: Một công nhân dự định làm 72 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng thực tế xí nghiệp lại giao làm 80 sản phẩm. Mặc dù người đó mỗi giờ đã làm thêm 1 sản phẩm so với dự kiến, nhưng thời gian hoàn thành công việc vẫn chậm hơn so với dự định là 12 phút. Tính số sản phẩm dự kiến làm trong một giờ của người đó, biết mỗi người đó không làm quá 20 sản phẩm.

 Bài 12: Một công nhân dự định làm 72 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng thực tế xí nghiệp lại giao làm 80 sản phẩm. Mặc dù người đó mỗi giờ đã làm thêm 1 sản phẩm so với dự kiến, nhưng thời gian hoàn thành công việc vẫn chậm hơn so với dự định là 12 phút. Tính số sản phẩm dự kiến làm trong một giờ của người đó, biết mỗi người đó không làm quá 20 sản phẩm. 
 


6

1


HP H

13 tháng 5 2023 09:55

<p>Gọi x là số sp dự kiến làm trong 1h của người cn đó. ( 0 &lt; x &lt;= 20)<br>=&gt; số sp thực tế mà người cn đó làm trong 1h là: x + 1<br>Thời gian dự kiến để người đó hoàn thành 72 sp là: 72/x ( h)<br>Thời gian thực tế để người đó hoàn thành 80 sp là: 80/(x+1) (h)<br>Do thời gian thực tế hoàn thành công việc chậm so với dự kiến 12 phút = 12/60 h = 1/5 h, nên ta có pt sau:<br>80/(x + 1) - 72/x = 1/5<br>Giải pt này ta được: x = 34 hoặc x = 15<br>Vì 0 &lt; x &lt;= 20 =&gt; x = 15.<br>KL: số sp dự kiến làm trong 1h của người cn đó là 15 sp.</p>

Gọi x là số sp dự kiến làm trong 1h của người cn đó. ( 0 < x <= 20)
=> số sp thực tế mà người cn đó làm trong 1h là: x + 1
Thời gian dự kiến để người đó hoàn thành 72 sp là: 72/x ( h)
Thời gian thực tế để người đó hoàn thành 80 sp là: 80/(x+1) (h)
Do thời gian thực tế hoàn thành công việc chậm so với dự kiến 12 phút = 12/60 h = 1/5 h, nên ta có pt sau:
80/(x + 1) - 72/x = 1/5
Giải pt này ta được: x = 34 hoặc x = 15
Vì 0 < x <= 20 => x = 15.
KL: số sp dự kiến làm trong 1h của người cn đó là 15 sp.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận