Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

31 tháng 8 2022 08:19

câu hỏi

Bài 11: Tìm x, biết: 3/ −2x(x^(2)+x−1)+(x−1)(2x^(2)−3)=4x(−x+3)−(x^(2)−x+7)+x^(2)

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

31 tháng 8 2022 08:38

Được xác nhận

Chào em Vyvy V, Đây là một bài tập thuộc Chương Nhân đa thức với đa thức. Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau: −2x(x²+x−1)+(x−1)(2x²−3)=4x(−x+3)−(x²−x+7)+x² ⇔-2x³-2x²+2x+2x³-3x-2x²+3=-4x²+12x-x²+x-7+x² ⇔ -x+3=13x-7 ⇔ 14x=10 ⇔ x=5/7 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận