Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 00:08

câu hỏi

Bài 10. Trục can thuc 1. 1/sqrt(2)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 00:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Căn bậc hai. Căn bậc ba, Bài 1: Căn bậc hai<br>Bài giải chi tiết:1/√2=√2/2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Căn bậc hai. Căn bậc ba, Bài 1: Căn bậc hai
Bài giải chi tiết:1/√2=√2/2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận